Вы здесь: Главная Полезная информация Бюджет 2021 год Planul anual de achiziției

Planul anual de achiziției

Planul anual de achiziției publice  al IP LT ”N. Milescu Spătarul” pentru anul 2021

 

Nr.od

Obiectul achiziției

articol

Perioada desfășurării procedurii

Suma planificată mijloace bugetare

CPV

Procedura aplicată

1

Energia electrică

222110

Pe parcursul anului

120000,00

31682000-0

OOS

2

Energia termică

222130

Pe parcursul anului

400000,00

09323000-9

OOS

3

Apă și canalizare

222140

Pe parcursul anului

70000,00

41000000-9

OOS

4

Salubrizare

222190

Pe parcursul anului

14000,00

90512000-9

OOS

5

Alimentația

222990

Pe parcursul anului

973700,00

5550000-5

OOS

6

Servicii informaționale

222210

Pe parcursul anului

34900,00

 

 

 

Internet

 

Pe parcursul anului

25300,00

72400000-4

OOS

 

Deservirea sistemului contabilul 1C

 

Pe parcursul anului

9600,00

80521000-2

OOS

7

Servicii de telecomunicații

222220

Pe parcursul anului

4800,00

 64200000-8

OOS

8

Servicii de reparații curente a clădirilor

222500

Aprilie-august

490000,00

50000000-5

COP

9

Procurarea mașinilor și utilajelor

314110

Aprilie-august

38000,00

30141200-1

CMV

10

Procurarea uneltelor și scule, inventarului de producere și gospodarie

316110

februarie-august

11000,00

44110000-4

CMV

11

Procurarea medicamentelor

334110

Pe parcursul anului

4300,00

33000000-0

CMV

12

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice

335110

februarie-august

3000,00

22110000-4

CMV

13

Procurarea materialelor de uz gospodăresc

336110

februarie-august

3000,00

39162110-3

CMV

                                                                                                                                  

IPLT ”N. Milescu Spătarul”.   BUGET-2021
Denumirea Cod AB+1
P3  Eco (k6) mii, lei
Salariul de baza 00203 211180 8200,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00203 212100 2378,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala 00203 212210 36,9
Energie electrica 00203 222110 160,0
Energie termica 00203 222130 525,0
Apa si canalizare 00203 222140 70,0
Alte servicii comunale 00203 222190 14,0
Servicii informationale 00203 222210 34,9
Servicii de telecomunicatii 00203 222220 4,8
Servicii de transport 00203 222400 0,2
Servicii de reparatii curente 00203 222500 480,0
Servicii neatribuite altor aliniate 00203 222990 10,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca  00203 273500 45,0
Reparatii capitale ale cladirilor 00203 311120 0,0
Procurarea masinilor si utilajelor 00203 314110 38,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 00203 316110 11,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 00203 334110 4,3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 00203 335110 3,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00203 336110 3,0
Procurarea materialelor de constructie 00203 337110 5,0
Servicii neatribuite altor aliniate 00448 222990 664,5
Total     12687,6