Invitație de a participa la achiziție

Рабочая группа теоретического лицея Н. Милеску Спэтару приглашает к участию в тендере на выполнениеремонтных работ потолка. Предложения принимаются до 10.00 часов 29.05.2023.
С уважением, рабочая группа.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP LT "N.M. Spataru"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP LT "N.M. Spataru"

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie IP LT "N.M. Spataru"

 

 

 crt.

Simbol norme şi Cod  resurse 

 

Denumire lucrărilor   

Unitatea de masura

Volum

 

1

2

3

4

5

 

 

Lucrari de reparatii interioare

 

 

1

CK17F

 

Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice

 

m2

31,000

2

CK29F

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 

m2

65,620

3

TrB05A2-9

 

Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m

 

t

1,000

4

TRI1AA04B3

 

Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3

 

t

1,000

5

TsI50B5

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

 

t

1,000