сентябрь 2021

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunei septembrie 2021

de către  IPLT Nicolae Milescu Spătarul

Numărul de angajați conform statelor de personal 118,efectiv 85 persoane.

Articolul de cheltuieli

ECO

Bugetul aprobat/precizat

pe an, mii lei

Executate cheltuieli, mii lei

Denumirea bunurilor,lucrărilor și serviciilor

Contractul

Lista agenților economici

Numărul, data

Termenul de valabilitate

Suma,

mii lei

 

Total de la începutul anului

Inclusiv în luna curentă

Cheltuieli de personal

211180

8200,0/8182,5

6306.2

399.2

Renumerarea muncii

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

212100

2378,0/2396,8

1793.8

115.8

Contribuții de asigurări sociale

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

212210

36,9/36,9

28,7

 

Prime de asigurări medicale

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

273500

45,0/115,0

59.3

 

Indemn pt incapacitatea temp de munca

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

273200

50,6

36.8

13.8

 

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

272900

52,9

24.4

 

Compensatie cadrelor didactice pentru transport 70 lei

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

272500

118,0

116,0

0.3

Compensatie cadrelor didactice 2000 lei

 

 

 

 

Servicii

222110

150,0/150,0

64.3

2.2

Energie electrica

2021-0000000143

04.01.2021

31.12.2021

120,0

ICS GNF Furnizare Energie

Servicii

222130

525,0/410,0

322,7

 

Energie termica

2021-0000000144

04.01.2021

31.12.2021

400,0

TERMOELECTRICA SA

Servicii

222140

70,0/40,0

10.4

2.0

Apa si canalizare

2021-0000001155

19.02.2021

31.12.2021

40,0

SA Apa-Canal Chisinau

Servicii

222190

14,0/14,0

10.3

1.1

Transportare deșeuri

2021-0000000728

04.01.2021

31.12.2021

13,7

IM REGIA AUTOSALUBRITATE

Servicii

222210

34,9/48,8

31.9

2.2

Inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Servicii internet

 

 

 

SA Moldtelecom

 

 

 

 

0,4

Servicii demnatura electronica

 

 

 

IP STISCibernetica

Servicii

222220

4,8/1,8

2.5

0.3

Servicii de telecomunicatii

 

 

 

SA Moldtelecom

Servicii

222400

0,2/0,2

0,0

0,0

Servicii de transport

 

 

 

 

Servicii

222500

490,0/80,0

80,0

-

Servicii de reparatii curente

2021-0000000796

04.02.2021

31.12.2021

80,0

NORD-UNIVERSAL SRL               

Servicii

222990

973,7/973,7

356,9

-

Alimenatia elevilor

2021-0000000145

19.12.2020

31.12.2021

973,7

RISCANI-SC IS

Servicii

222990

10,0/11,0

10.0

-

Servicii neatribuite altor aliniate

-

-

-

-

Reparatii capitale

311120

156,1

156.1

-

Reparatii capitale

-

-

-

-

Instalare gard

312120

406,0

196.3

-

Instalare gard

-

-

-

-

Procurări

314110

38,0/38,0

38,0

-

Procurarea tehnicii

2021-0000001549

19.03.2021

31.12.2021

38,0

SMART CLICK S.R.L.

Procurări

316110

11,0/0,0

0,0

-

Procurarea table scolare

 

 

 

 

Procurări

334110

4,3/4,3

2.7

-

Procurarea medicamentelor

 

 

 

 

Procurări

335110

3,0/0,0

0,0

-

Materialelor in scopuri didactici

 

 

 

 

Procurări

336110

3,0/3,0

2.4

-

Procurarea materialelor

 

 

 

 

Procurări

337110

5,0/5,0

0,0

-

Procurarea materialelor de constructii

 

 

 

 

 


            Conducătorul entității_________________